เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
ts3 : peesad.com
เซิร์ฟเวอร์จะรีแมพ วันที่ 10 -04-2563 หลัง 17.00น.

คำสั่ง - ทั่วไป

คำสั่ง คำอธิบาย
/kit รับของฟรี
/s เปิดร้านค้า
/panel ตั้งค่า ปิด/เปิด การแสดงผล HUD หน้าเล่นเกม
/skin เปลี่ยนสกิน ฟรี!
/sil ที่อยู่รูปภาพ /sil ที่อยู่รูปภาพ เช่น /sil http://i.imgur.com/FiKN0Cc.jpg
/pc ตรวจสอบการจัดอันดับผู้เล่น
/wipeblock คำสั่งสำหรับตรวจสอบไอเทมที่ปลดบลอคและพร้อมใช้งาน
/o สามารถใช้งานเป้าได้ทุกคนแล้ว
/vip ตรวจสอบวันใช้งานคงเหลือของแพคเกจ VIP
/turret เปิด/ปิด ป้อมปืนอัตโนมัติ
/sams toggle สลับกระแสไฟฟ้าสำหรับป้อมปราการ SAM หรือปิด

คำสั่ง - แคลน

คำสั่ง คำอธิบาย
/clan แสดงข้อมูลแคลนของคุณ
/clan create <ชื่อแคลน> <ยืนยันชื่อแคลน> สร้างแคลน เช่น /clan create noob noob
/clan invite [ชื่อ หรือ ไอดี] ชวนเพื่อนเข้าร่วมแคลน
/clan promote [ชื่อ หรือ ไอดี] สนับสนุนเป็นรองแคลน
/clan demote [ชื่อ หรือ ไอดี] ยกเลิกสนับสนุนเป็นรองแคลน
/clan join ยืนยันการเข้าร่วมแคลน
/clan leave ออกจากแคลน
/c <ข้อความ> แชทส่วนตัวสำหรับคนในแคลนเท่านั้น
/a <ข้อความ> แชทคุยกับผู้เล่นทั้งหมด
/clan withdraw [ชื่อ หรือ ไอดี] ยกเลืกการเชิญชวนเป็นสมาชิกแคลนล่าสุด
/clan kick [ชื่อ หรือ ไอดี] แตะสมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกแคลนปัจจุบัน
สำหรับ ผู้เล่นทุกคน
สำหรับ ผู้ควบคุม/ผู้ดูแล
สำหรับ ผู้สร้างแคลน

คำสั่ง - ยานพาหนะ

คำสั่ง คำอธิบาย
/copterbuild เสก เฮลิคอปเตอร์ ลำเล็ก
/spawnhc uh1y เสก เฮลิคอปเตอร์
/spawnhc ch47 เสก ชีนุก
/patrolboat.build เสก เรือรบ (ต้องมีเหล็กเส้นติดตัว 5,000 ชิ้น)
/spawncar เสก รถยนต์

คำสั่ง - SetHome และ Teleport

คำสั่ง คำอธิบาย
/home ตรวจสอบรายการที่ได้ทำงาน /SetHome ไว้
/sethome [ชื่อจุด] แต่งตั้งจุดของ /home
/delhome [ชื่อจุด] ลบจุดที่เราแต่งตั้งเป็น /sethome
/home [ชื่อจุด] Teleport กล้บบ้านที่เราทำการใช้คำสั่ง /sethome กำหนดจุดไว้แล้ว
/tpr เปิดรายชื่อผู้เล่นที่กำลังออนไลน์ เพื่อส่งคำขอ Teleport ไปหา
/tpr [ชื่อผู้เล่น] ทำการส่งคำขอ Teleport ไปหาผู้เล่นที่ระบุ
/tpa ยอมรับคำขอจากผู้เล่นที่ Teleport มาหา

คำสั่ง - สิ่งก่อสร้าง

คำสั่ง คำอธิบาย
/remove ลบสิ่งก่อสร้าง ระวังด้วยนะ มีคูลดาวน์
/repairtool ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ระวังด้วยนะ มีคูลดาวน์
/up เปิด / ปิด การอัปเกรดสิ่งก่อสร้าง
/up 0 ปิดใช้งานการอัปเกรด
/up 1 ช่วยให้สามารถอัพเกรดเป็นไม้ โดยอัตโนมัติ
/up 2 ช่วยให้สามารถอัพเกรดเป็นหิน โดยอัตโนมัติ
/up 3 ช่วยให้สามารถอัพเกรดเป็นโลหะ โดยอัตโนมัติ
/up 4 ช่วยให้สามารถอัพเกรดเป็นเหล็ก โดยอัตโนมัติ

Powered by SteamSystem by popiazaza